11 BIASISWA PENGAJIAN LUAR NEGARA YANG PELAJAR MALAYSIA PERLU TAHU

 

 

1. Biasiswa JPA Di bawah Program Kejuruteraan

1.1

 
Biasiswa JPA ini ditawarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA). Calon-calon hanya dibenarkan untuk memilih salah satu daripada empat negara yang layak (Jerman, Perancis, Jepun dan Korea) bergantung kepada minat dan potensi. 
 
Kursus 
 
Kejuruteraan
Kelayakan
 
Rakyat Malaysia
Tidak lebih daripada 19 tahun (20 tahun untuk pelajar Remove Class)
Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengalami penyakit kritikal seperti Hepatitis, AIDS, HIV, dll .
Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) mata pelajaran berikut:
– Bahasa Melayu
– Sejarah
– Pengajian Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah
– Bahasa Inggeris
– Fizik
– Kimia
– Matematik

– Matematik Tambahan

2. Biasiswa Bank Negara (pra-universiti, ijazah, lepasan ijazah)

2.2

 
Para penerima biasiswa ini diberikan kebebasan untuk meneruskan bidang pengajian masing-masing di universiti terkemuka di mana-mana negara pilihan mereka. Biasiswa Siswazah dianugerahkan kepada individu yang layak untuk meneruskan, atau sedang mengikuti pengajian pascasiswazah dalam bidang pengajian berikut di universiti-universiti terkemuka terpilih tempatan dan global. 
 
Kursus 
 
Di universiti terkemuka dalam dan luar negara terpilih:
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Sains Aktuari
 • Undang-undang

Musim Terbuka 

 
Biasiswa ini biasanya ditutup pada minggu pertama Mac. 
 
Kelayakan 
 
Kriteria calon prauniversiti:
Semua A+ dalam peperiksaan SPM 2015
Tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2016
Kualiti kepimpinan yang kuat, semangat berpasukan yang tinggi, cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
 
Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang hebat Kriteria bagi calon ijazah:
STPM / A-Level – sekurang-kurangnya 2 A dan 1 B; atau
Diploma / Matrikulasi – Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.50; atau
South Australian Matriculation – ATAR sekurang-kurangnya 85%; atau 
 American Foundation Program – Skor SAT1 sekurang-kurangnya 1200; atau 
 
Bagi calon-calon yang sedang mengikuti pengajian Sarjana Muda – PNGK semasa sekurang-kurangnya 3.50 Kriteria bagi calon pascasiswazah:
Mendapat (Kepujian) Kelas Pertama Ijazah Sarjana Muda / Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf 
Berumur tidak melebihi 30 tahun bagi Ijazah Sarjana dan 35 tahun bagi PhD pada 1 Julai 2016 

Lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Melayu dan mata pelajaran Bahasa Inggeris

3. Program Anugerah Biasiswa IJM

3

 
Pelajar yang mempunyai rekod akademik yang cemerlang, yang proaktif dan sangat bermotivasi, dan berhasrat untuk meneruskan atau mengikuti mana-mana satu kursus berikut digalakkan untuk memohon Anugerah Biasiswa IJM.
 

Kursus

 • Seni Bina
 • Pengurusan Harta
 • Kejuruteraan (Awam, Mekanikal, Elektrikal, Kimia)
 • Perumahan, Bangunan dan Perancangan
 • Ukur Bahan

Musim Terbuka 

 
Biasiswa ini biasanya ditutup pada minggu pertama Mac. 
 

Kelayakan

 • Mencapai sekurang-kurangnya 5A dalam SPM / O-Level dan sekurang-kurangnya 3A dalam peperiksaan STPM / A-Level atau mana-mana setaraf yang berkenaan
 • Mahir dalam Bahasa Inggeris, menulis dan lisan
 • Bagi mereka yang sedang menuntut di peringkat ijazah, perlu mencapai sekurang-kurangnya skor CGPA 3.50 daripada 4.00 dalam keputusan semester terkini mereka
 • Golongan yang memerlukan dari segi kewangan

 

4. Anugerah Biasiswa Universiti Perdana (JPA / PSD) 

4

 
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) mempelawa para pelajar Malaysia yang mempunyai kedudukan akademik cemerlang untuk memohon biasiswa ini bagi mengikuti pengajian di Universiti Perdana. 
 

Kursus

 • Perubatan

Musim Terbuka 

 
Biasiswa ini biasanya ditutup pada akhir bulan Mei. 
 

Kelayakan

 • Hanya pelajar yang telah ditawarkan tempat di Universiti Perdana layak memohon biasiswa ini.
 • Pelajar juga perlu memenuhi syarat-syarat oleh JPA bagi kelayakan biasiswa ini.

5. Program Biasiswa Sarjana Muda dan Pascasiswazah Yayasan Khazanah

11

 
Biasiswa Yayasan Khazanah merupakan anugerah berprestij yang menawarkan peluang untuk rakyat Malaysia meneruskan pengajian ijazah dan lepasan ijazah di universiti terkemuka yang dipilih di United Kingdom, Amerika Syarikat dan Australia. Penerima biasiswa ini disediakan dengan latihan kepimpinan dan lampiran kerja di organisasi terkemuka di Malaysia. 
 
Musim Terbuka 
 
Biasiswa ini ditutup pada minggu kedua bulan Mac. 
 
Kelayakan 
 
a) Untuk Asasi 
Pemohon yang berjaya akan dihantar ke Kolej Yayasan UEM, KYUEM untuk program A-level 
Mendapat sekurang-kurangnya 8A (gabungan A dan A +) dalam peperiksaan SPM baru-baru ini 
Tidak melebihi 18 tahun
 
b) Bagi Pengajian Prasiswazah (Sila lampirkan surat pengesahan universiti pada tab Lampiran) 
Mendapat minimum 3A untuk A-Level / 38 mata untuk International Baccalaureate (IB) / minimum PNGK 3.50 / 4.00 untuk program pra-universiti 

Mendapat sekurang-kurangnya Second Class Upper Division (UK dan Australia University) atau mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.50 untuk Ijazah Sarjana Muda dalam semester sebelumnya

6. Biasiswa MyBrainSc 

15

 
Biasiswa MyBrainSc ini adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang sedang mengikuti pengajian ijazah dan ijazah lanjutan (sepenuh masa) dalam bidang sains tulen di universiti awam (IPTA) di Malaysia dan universiti terkemuka di dunia. 
 
Kursus 
 
Biasiswa ini terbuka kepada pelajar aliran Sains.
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik

Musim Terbuka 

 
Biasiswa ini dibuka pada 1 Januari 2016 dan ditutup pada 29 Februari 2016.
 
Kelayakan 
 

Kelayakan umum bagi sarjana muda, sarjana dan PhD pemohon adalah:

 • Warganegara Malaysia
 • Calon yang mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.6 dan ke atas
 • Pelajar yang tidak menerima sebarang biasiswa atau penajaan dari mana-mana penaja

7. Anugerah Biasiswa Prasiswazah Shell Malaysia Luar Negara  

7.2

 
Penerangan Ringkas
 
 Ini terbuka kepada para pelajar yang akan menjalankan dan atau kini dalam pengajian ijazah pertama sepenuh masa di mana-mana universiti di United Kingdom, Amerika Syarikat atau Australia.
 

Kursus

 • Geosains
 • Kejuruteraan Petroleum
 • Kejuruteraan Kimia
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Awam / Struktur
 • Calon-calon yang mengikuti kejuruteraan atau sains lain atau bukan teknikal (contohnya Kewangan atau Sumber Manusia) juga digalakkan untuk memohon

Musim Terbuka

 
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
 
Kelayakan
 
Sekurang-kurangnya CGPA 3.0 atau yang setarafnya di tahap pertama pengajian Ijazah 
Sekurang-kurangnya CGPA 3.0 atau yang setarafnya di tahap pra-universiti iaitu Diploma / STPM / IB, atau 2A & 1B untuk A-Level / Asasi 
Tidak menerima sebarang biasiswa / pinjaman lain

8. Program Biasiswa UEM Group Berhad Luar Negara

8

 
Penerangan Ringkas
 
Program ini menawarkan peluang khas untuk rakyat Malaysia yang mempunyai latar belakang akademik cemerlang untuk mengikuti program pra universiti di Kolej Yayasan UEM (KYUEM) di Lembah Beringin, sebelum melanjutkan pengajian di universiti yang diiktiraf di luar negara terutamanya UK, Amerika Syarikat dan Australia. Dalam memupuk penuntut kita, latihan kepimpinan dan aktiviti pembangunan dengan lampiran kerja dalam UEM Group of Companies disediakan sepanjang program ini dan dalam tempoh yang terikat.
 

Kursus

 • Perniagaan (Kewangan / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Ekonomi / Pemasaran)
 • Alam Bina (Ukur Bahan / Perancangan Bandar / Perkhidmatan Tanah / Ukur Bangunan / Pengurusan Bangunan)
 • Kejuruteraan (Awam / Mekanikal / Elektrik)

Musim Terbuka

 
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
 
Kelayakan 
Semua pemohon mestilah warganegara Malaysia yang mahir dalam bahasa Inggeris.
Rekod prestasi akademik yang cemerlang di Tingkatan 4 & 5 
Mendapat sekurang-kurangnya 7A (A + / A) dalam mata pelajaran berkenaan dalam peperiksaan SPM

9. Anugerah Biasiswa Genting Malaysia GENM

9

 
Penerangan Ringkas 
 
Anugerah Biasiswa Genting Malaysia (Biasiswa GENM) menyediakan anak muda Malaysia dengan peluang keemasan untuk melanjutkan pelajaran mereka di dalam dan di luar negara. Kami menawarkan bantuan kewangan untuk pengajian ijazah pertama kepada mereka yang cemerlang dalam bidang akademik dan pemimpin aktif dengan aktiviti ko-kurikulum mereka. 
 

Kursus

 • Riadah dan Hospitaliti
 • Kewangan / Perakaunan
 • Perniagaan / Pemasaran, Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal)
 • Sumber Manusia
 • Sains Sosial
 • Linguistik

Musim Terbuka 

 
Biasiswa ini ditutup pada minggu pertama bulan April.
 
Kelayakan 
Warganegara Malaysia berumur 23 tahun ke bawah 
Harus menunggu untuk ditawarkan tempat bagi mengikuti kursus ijazah sepenuh masa di universiti tempatan atau luar negara. Mereka yang sudah mengikuti ijazah adalah tidak layak 

Mesti memiliki kelayakan pra-universiti yang diperlukan: o STPM: minimum 3A, ATAU o Matrikulasi / Diploma: PNGK 3.5 ke atas, ATAU o A-Level: minimum 3A, ATAU o Australia TER: minimum 90.0, ATAU o kursus asas diiktiraf / Pra universiti: bersamaan dengan CGPA 3.5 ke atas, ATAU o International Baccalaureate: minimum 36.0

 

10. Biasiswa ASEAN Singapura untuk rakyat Malaysia: Satu Biasiswa Pra-Universiti 

5

 
Penerangan Ringkas
 
Tiga jenis anugerah ditawarkan di bawah Biasiswa ASEAN bagi Malaysia.
 
1. Satu Biasiswa Menengah Satu Biasiswa Menengah ASEAN dapat dipegang selama 6 tahun yang membawa kepada penganugerahan Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (atau setara) sijil.
 
2. Tiga Biasiswa Menengah Tiga Biasiswa Menengah ASEAN dapat dipegang selama 4 tahun yang membawa kepada penganugerahan Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (atau setara) sijil. Biasiswa ini adalah untuk pengajian di sekolah-sekolah Singapura dipilih dari Tiga Menengah ke Dua Pra-Universiti dan diperbaharui setiap tahun, tertakluk kepada prestasi memuaskan penuntut.
 
3. Satu Biasiswa Pra Universiti Satu Biasiswa Pra Universiti ASEAN dapat dipegang selama 2 tahun yang membawa kepada penganugerahan Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level  (GCE A-Level) (atau setara) sijil. Biasiswa ini adalah untuk pengajian 2 tahun pra-universiti di kolej junior Singapura terpilih dan diperbaharui setiap tahun, tertakluk kepada prestasi memuaskan penuntut. 
 
Musim Terbuka
 
Biasiswa ini ditutup pada akhir Mac setiap tahun.
 

11. Anugerah Diploma Politeknik Kuok Foundation Berhad Singapura

13

 
Penerangan Ringkas
 
Kuok Foundation Berhad mempelawa permohonan untuk anugerah berikut dari rakyat Malaysia yang akan atau sedang mengikuti kursus diploma sepenuh masa di Politeknik Singapura berikut:
 
(1) Politeknik Nanyang
(2) Politeknik Ngee Ann
(3) Politeknik Republic
(4) Politeknik Singapura
(5) Politeknik Temasek
 
Pinjaman penuh atau setengah pinjaman anugerah pengajian separuh geran. Bahagian pinjaman anugerah kajian ini adalah tanpa faedah dan perlu dibayar balik melalui ansuran bulanan selepas tamat pengajian. 
 
Musim Terbuka 
 
Biasiswa ini ditutup pada minggu pertama bulan Mac setiap tahun. 
 
Nota 
 
Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Temubual akan dijalankan di pejabat Kuok Foundation di Kuala Lumpur. Untuk pertanyaan lanjut, sila e-mel kepada general@kuokfoundation.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *